राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा आगोलागी पीडित र डोजर आतंकका पीडितका पनि गुनासा आउन थाले