गुल्मीमा गाउघर क्लिनिक अन्र्तगत ५६ जना बिरामीको स्वास्थ्य परिक्षण