गुल्मीको छत्रकोट गाउपालीका नौधारामा बुटिक तालीम सुरु