कांग्रेसको जागरण अभियान सिद्धाराको हर्रेमा सम्पन्न