कोरियाली भाषा परीक्षा जेठ २५ र २६ गते, काठमाण्डौमा, ललितपुर र पोखरामा परीक्षा केन्द्र