मुसिकोट नगरपालिका र देश लाई समृध्दीको बाटोमा अगाडि बढाउन सहकारीकै माध्यम बाट सकिने : नगरप्रमुख शोमनाथ सापकोटा