काठमाडौंको सुकेधारा र अनामनगरमा विस्फोट ३ जनाको मृत्यु