आर्थिक बृद्धिदर बढाउने प्रदेशमा ५ नम्वर प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अघि : मुख्यमन्त्री पोखरेल