फ्रिमा ५० ग्राम, भन्सार तिरेर २५ तोलासम्म सुनका गहना विदेशबाट फर्किदा ल्याउन पाइने