शान्ति सुरक्षा कायम हुनेमा शंका नगर्न प्रदेश ५ का प्रहरी प्रमुख अधिकारीको आग्रह