गुल्मीका विभिन्न ६ वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण