आज इद उल फित्र, विशेष रूपमा मनाइदै, देशभर सार्वजनिक बिदा