गुल्मीमा नमुना युवा संसदद्धारा सत्ता सञ्चालनको अभ्यास सम्पन्न