छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा दलित लक्षित तालिम तथा भिडियो सो कार्यक्रम सम्पन्न