खर्वाङमा पोषण प्रवद्र्धन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न