आर्थिक अभावमा उपचार गर्न नसक्दा पूर्व विद्यार्थी नेतालाई समस्या