दौघाहरी प्राथमिक बिद्यालय गुल्मीमा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न,बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुर्णता