ग्लोबल आईएमई बैंकद्धारा गुल्मी को पराल्मीमा शाखा रहीत बैंकिङ्गसेवा बिस्तार