नेपाल-मरिससबीच श्रम समझदारी ,मरिससका कामदारको न्यूनतम ज्याला बराबर तलब सुविधा