गुल्मीको श्रृङ्गामा मेडिटेक इन्टरनेस्नल कलेजको बृहत सामुदायिक स्वास्थ्य निरुपण कार्यक्रम सम्पन्न