निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ल्याउने