डेंगु रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि, डेंगु रोग प्रकोप क्षेत्र घोषणा