शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिकाे लागि गुल्मी क्षेत्र नम्बर एक स्तरिय बैठक छत्रकोट गाउपालीका गुल्मीमा