ससस्त्र प्रहरी बल प्रमुख खनालले रिडिको आफ्नो पुर्ख्यौली घरलाई धर्मसाला बनाउने