सन्धिखर्कमा बन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धि सुरक्षा निकायहरुको अन्तरक्रिया सम्पन्न