श्रृङगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सुरु