छत्रदेब गाउँपालिका भरका सामुदायिक बिद्यालयमा इ–हाजिरी राखिने