कागजात मिलाएर बेरुजुु अंक घटाउन महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन