इस्मा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बिषयमा सर्वपक्षिय छलफल तथा सुझाब संकलन