तम्घास खानीगाउँवासीले जमिनको पानी तानेर खानेपानीको समस्या टारे