रुपन्देहि बुद्धिचाल संघको अध्यक्षमा भण्डारी निर्बाचित