हरीत विद्यालय बनाउन बाताबरण जोगाउन सबैको सहकार्य हुनुपर्नेमा बक्ताहरुको जोड