बालगृहमा राखिएका २४ जना बालबालिका लाई लगाइयो अभिभावकको जिम्मा