गुल्मीको एक मन्दिरमा दलितलाई विभेद गर्ने पुजारीले माफी मागे