गुल्मीका २ सय ७२ किसानलाई ३ करोड बराबरको कृषि उपकरण वितरण