छत्रकोट गाउपालीकाले गर्यो सुधारिएको चुलो र सोलार सेट बितरण