बाग्लुङ, दाङ र रामेछापमा भएको छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु