गुल्मीको दिगाममा कौशल पोख्रेल स्मृति खेलमैदानको डिपिआर प्रारम्भ