जनजागृति माबि हुगामा बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न