गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका घोषणा