गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले दियो बृद्धहरुलाई रेडियो सेट र लठ्ठी