सरकारले भन्यो :- भारतबाट नेपाल आउने सबै कुरा विषादी रहित हुनुपर्छ