३ दिने महिला नेतृत्व तथा उद्धघोषण तालीम लुम्छामा सम्पन्न