गुल्मीको चन्द्रकोटमा व्यवसायिक पशु पालन गर्ने कृषकलाई बर्षे घाँसको बिउ र बेर्ना बितरण