गुल्मीको रुरु ६ रिमुवामा अपाङगता परिचय पत्र बितरण सम्पन्न