तीन महिनासम्म पनि पुगेनन् स्वास्थ्यका कर्मचारी स्थानीय तहमा