गुल्मीको रुरु ३ थानपतिमा टिमुरको बिरुवा रोप्न सुरु