रैनादेबी छहरा गाँउपालिका १ सिद्देश्वर पाल्पामा झाडा पखाला फैलियो ५५ जना बिरामी