आज सन् २०१९ को अन्तिम चन्द्रग्रहण, ज्योतिषका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिको आशंका