जुभुङ्ग गुल्मीको अमिलेबोट खानेपानी योजना ६ किलोमिटर ट्रासमिसन लाईन सम्पन्न भई डेढ लिटर प्रति सेकेण्डको बहाबमा पानी ताङ्लाजी घुर्मिमा पानी सन्चालन